Енциклопедия | EVOWOW Official WOW Server Website
Енциклопедия

Енциклопедия на World of Warcraft Енциклопедия на World of Warcraft

1

Wow Адони за DPS, Heal, Gear

Wow адони за статистики

Адоните за генериране на статистики са много и най-разнообразни. Тук ще добавя само най-познатите и работещи в сървъра ни.

Recount Example

Recount

Recount e графичен адон за изобразяването на DPS-а в играта и е написан от Cryect. Адонът показва и записва кой какъв DMG/Healing е направил за определен период от време/за бос инстанция или обикновенна група. Работи и когато ираете самостоятелно.

Download: Recount for World of Warcraft 3.3.5a 


 


Gearscore 3.3.5GearScore

Искате да знаете колко точки Ви е гиъра? Това е адонът който го показва и то не само Вашият ами и на всички останали играчи до които сте имали близък контакт.

Много от хората, които организират райдове изискват играчите, които ще поканят да имат определн GearScrore. Адонът пази база с данни на други играчи и дори те да не са на линия, можете да проверите колко им е GearScore.

Download: Wow Addon GearScore (v3.3.5а)


Автор Автор: evowow.com
Последна промяна: 21 Януари 2015 10:18:07