Енциклопедия | EVOWOW Official WOW Server Website
Енциклопедия

Wow Енциклопедия Wow Енциклопедия

Класове

Класове


Класове
Информация за класовете в играта World of Warcraft.
Class Druid Class Druid
Class Mage Class Mage
Class Priest Class Priest
Class Paladin Class Paladin
Class Hunter Class Hunter
Class Rogue Class Rogue
Class Shaman Class Shaman
Class Warlock Class Warlock
Class Warrior Class Warrior
Class Death Knight Class Death Knight