Условия за ползване | EVOWOW Official WOW Server Website
Условия за ползване

Политика Политика

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 • Чрез достъпа до или използването на този Сайт, вие като ("Потребител") приемате да спазвате реда и условията за използване на всички области на уеб сайта EVOWOW.COM, както е описано по-долу.

Използване на сайта

 • Този сайт или части от този сайт не могат да бъдат възпроизвеждани, размножавани, копирани, продавани, препродавани или експлоатирани по дриг начин с комерсиални цели, освен ако не е изрично разрешено от EVOWOW.COM.
 • EVOWOW.COM си запазва правото да откаже по свое усмотрение, включително и без обяснение, ако EVOWOW.COM прецени, че поведението на потребителите нарушава закона или е вредно за интересите на EVOWOW.COM или неговите части (ФОРУМ, АРМОРИ, др.)

Потребителски Профил

 • Можете свободно да се регистрирате с ваше потребителско име и парола.
 • Вие като ("Потребител") сте отговорни за всички действия на и по профила си, e-mail, паролаи др.
 • EVOWOW.COM не носи отговорност за неоторизиран достъп до профила Ви, както и всяка загуба на виртуална собственост или платени предмет свързани с нея.

ПРОВЕРКА И СПОРАЗУМЕНИЕ

 • Потребителят може да бъде подложен на процедура за проверка, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕ САМО, предоставяне на необходимата информация и / или документи за да осигури легитимност при плащания на нашите услуги.

Съдържание на трети страни

 

 

 • EVOWOW.COM, неговите под-страници, някой от екипа ни, някой от трета страна, включително доставчик, или всеки друг потребител на този сайт, не дава гаранции за точността, пълнотата или полезността на съдържанието.
 • В някои случаи на съдържанието, достъпно чрез EVOWOW.COM може да представлява мнението на потребители.
 • EVOWOW.COM и неговите под-страници не подкрепя и не носи отговорност за точността и надеждността на всяко мнение, съвет, или на свидетелски показания на този сайт от лица, различни от оторизирани служители на EVOWOW.COM.
 • При никакви обстоятелства EVOWOW.COM, или неговите под-страници, или неговия собственик или членове на екипа не носи отговорност за загуби, щети или вреди, причинени от зависимостта на Потребителя към информацията, получена чрез EVOWOW.COM.
 • Потребителя да има задължението да направи оценка на информацията, мненията, съветите, или всяко друго съдържание достъпно чрез този уеб-сайт.

 

 

Условия за ползване и ограничение на отговорността

 • Вие като Потребител се съгласявате, че използвате този сайт изцяло на Ваша отговорност.
 • EVOWOW.COM, нито някои от неговите под-страници, нито някой от екипа или някой рекламодател НЕ дава гаранция, че този сайт ще бъде непрекъснато онлайн, без грешки.
 • Също така НЕ дава гаранция за резултатите, които могат да бъдат получени чрез използването на този сайт, или по отношение на точността, надеждността на всяка информация, съдържание, услуги или стоки, предоставяни чрез този сайт.
 • Този сайт е предоставен от EVOWOW.COM НА ПРИНЦИПА "КАКТО Е" И "КАКТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ". EVOWOW.COM не поема ангажименти или гаранции от всякакъв вид, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, КАКТО ЗА ДЕЙНОСТ НА САЙТА, информация, съдържание, материали или продукти, включени в този сайт.
 • В пълна степен СЕ ДОПУСКА ОТ ЗАКОНА, EVOWOW.COM ДА ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
 • EVOWOW.COM НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ И ВРЕДИ.
 • При никакви обстоятелства EVOWOW.COM или всяка друга страна, участващи в създаването, обновяването или разпространението този сайт НЕ носи отговорност за преки, косвени, случайни, специални или последващи щети, които са резултат от използването му или невъзможността да се използва, включително, но не ограничени до използването от потребителя на всяка информация, получена от EVOWOW.COM или които са в резултат от грешки, пропуски, прекъсвания, изтриване на файлове или електронна поща, дефекти, вируси, забавяния в работата, или повреди при изпълнение, дали не са резултат от природни бедствия, комуникационна недостатъчност, кражба, унищожаване или неоторизиран достъп до архивите на EVOWOW.COM, програми или услуги. Потребителят се съгласява, че тези откази и ограничаване на отговорността се прилагат за цялото съдържание, стоки и услуги, достъпни чрез този сайт.
 • В държавите, в които не се позволява изключването на ограничаване или ограничаване на отговорността при косвени или случайни вреди, Потребителят се съгласява, че отговорността в такива държави трябва да бъдат ограничени до максимална степен, позволена от закона.

Прекратяване на Услуга

 • EVOWOW.COM си запазва правото по свое усмотрение, да променя, да спре, да ограничи или преустанови всички аспекти на услугата по всяко време. EVOWOW.COM може да спре или прекрати достъпа на потребителя до всички или част от EVOWOW.COM или до някой от сървърите, без предупреждение, за всяко поведение, което EVOWOW.COM, по свое усмотрение, смята, че е в разрез на правилата за ползване на неговите части или под-части.

Такси и плащания

 • EVOWOW.COM си запазва правото, по свое усмотрение, по всяко време, за да събира такси за достъп и използване на платени услуги, или на части от платени услуги.
 • Ако EVOWOW.COM прецени да събира такса за определена услуга, информацията отнасяща се до такси и плащания ще бъде публично поставена на този сайт.

Потвърждение

 • Чрез достъпа до или използването на този уебсайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да бъде обвързан от тези условия на употреба, включително условията за ползване. EVOWOW.COM си запазва правото да прави промени в своя сайт и тези правила и условия, включително условията за ползване по всяко време. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ с разпоредбите на настоящото споразумение или не са доволни от обслужването, ПЪЛНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАШЕ ПРАВО Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 • Някоя от потребителската информация, събрана чрез използване на този сайт автоматично се съхраняват за справки. Следим тази информация за изпълнение на вътрешни проучвания на нашите потребители демографски интереси и поведение с цел подобряване на обслужването,
 • Плащания или всяка друга финансова информация НИКОГА не е и няма да бъде представена, разкрита или съхранявана от и в EVOWOW.COM което е свързано с Условията за ползване и Декларацията за конфиденциалност.
 • Основната информация за потребителя (като IP адрес, дневници за използване на сайта интерфейс и управление на профила) може да бъде разкривана с цел противодействие на потенциални незаконни дейности. EVOWOW.COM прави значителни усилия за защита на предоставената информация с цел предотвратяване на неразрешен достъп до тази информация в своите вътрешни процедури и технологии. Въпреки това, ние не гарантираме, нито пък трябва да очаквате, че вашата персонална информация и частни съобщения, винаги ще остане скрита.
 • EVOWOW.COM не предлага, продава или препродава личната информация на своите потребители.

Последна редакция: 05 Ноември 2010г.