FAQ | EVOWOW Official WOW Server Website
FAQ

Често задавани въпроси Често задавани въпроси

Какво значи абревиатурата PVP?

Какво значи съкращението PVP?


PVP означава (играч срщу играч) при разлчните сървъри тази част е различна.

Специално в EVOWOW.

Сървърът е PVP, което означава при среща с играч от противоположната фракция може да го убиете, но ако е изклиочил PVP статуса си и се намира на негова територия няма да може да бъде нападнат.

Друг начин за провеждане на PVP битка е в така наречените бойни земи (battlegrounds)

Или така наречените войни в които всеки един от вас надминал 10-то ниво, може да се включи. При събиране на равностоен брой хора от двете фракци за една война, всички биват извиквани(телепортирвани в бойните земи).Автор Автор: Румен Киновски
Последна промяна: 27 Март 2012 03:22:37