FAQ | EVOWOW Official WOW Server Website
FAQ

Често задавани въпроси Често задавани въпроси

Какво значи абревиатурата PVЕ?

Какво значи съкращението PVЕ?


Player vs Environment (Играч срещу Природа), по-позната като PvE сред повечето интерактивни игри и играчи, се състои в използването на контролирана от играч единица (вие) борещ се срещу светът на играта и нейните компютърно-управлявани създания, противоположно на Player vs Player (Играч срещу Играч). За PvE ориентираните играчи, главните изпитания се въстоят от същества като босовете в инстанциите, за разлика от другите герои на играчи.

• Player vs Environment е доминиращата форма на MMORPG игри.
• Също е грешно познато като "Player vs. Everything/Everyone" (Играч срещу Всичко/Всички)
• В някои интерактивни игри PvE е познато като Player vs Monster (Играч срещу Чудовища) [PvM за по-кратко]Автор Автор: Bl1zAlkA7a
Последна промяна: 27 Март 2012 03:22:35