FAQ | EVOWOW Official WOW Server Website
FAQ

Често задавани въпроси Често задавани въпроси

Какво трябва да правим в Battleground Strand of The Ancients?

Тактика и цел в бойна зона Strand of The ancients.


Основна Цел

 • Това бойно поле се играе в два кръга всеки с продължителност от 10 минути.
 • Всеки отбор може да има максимум 15 човека.
 • При началото на играта един отбор е атакуващ, а другия защитник.
 • Във вторият рунд си сменят местата.
 • Целта на нападателите е да разрушат последната врата и да превземат реликвата на титаните.
 • Защитниците трябва да я защитят.

Тактики

 • Когато сте атакуващ ходете с танковете и биите противоположната фракция.
 • Ако сте защитник биете единствено танковете,докато не ги счупите.
 • След това можете да биете и враговете от противоположната фракция.
 • Превземането на първите две гробища е много полезно,защото сте точно до работилниците за произвеждане на танкове. /само ако сте атакуващ/
 • Не взимайте други гробища освен първите две за да можете да сте близо до танковете. /само ако сте атакуващ/
 • Използвайте бомби за да подпомагате на танковете за чупене на вратите.
 • Добре е да карат танковете по необлечените а до него да се качат две RDPS.
 • Много подходящи са priest и warlock за да могат да спамят Fear.

Ако са други класове е подходящо използването на:

Магьосниците / Mages / могат да ползват Frost Nova и Slow.
Друидите / Druids / могат да ползват Cyclone, Entangling Roots и Typhoon.
Мошениците / Rouges / могат да ползват Fan of Knives със Crippling Poison като се прилагат в Deadly Brew.
Войните / Warriors / могат да ползват Intimidating Shout и Piercing Howl.
Вещарите / Warlocks / могат да ползват Curse of Exhaustion, Howl of
Terror, Fear на един човек, и Shadowflame когато е активиран Glyph of Shadowflame.
Мъртвите рицари / Death Knights / могат да ползват Desecration и Chains of Ice.
Лечителите / Priests / могат да ползват Psychic Scream, Mind Flay и Psychic Horror.
Ловците / Hunters / могат да ползват Concussive Shot.
Паладините / Paladins / могат да ползват Judgement of Justice.
Шаманите / Shamans / могат да ползват Frost Shock, Earthbind Totem и дори Thunderstorm.

Когато сте защитници е подходящо да използвате масовото забавяне /slow/.Автор Автор: Welandrian
Последна промяна: 07 Май 2016 06:31:16