Енциклопедия | EVOWOW Official WOW Server Website
Енциклопедия

Енциклопедия на World of Warcraft Енциклопедия на World of Warcraft

1

Wow Адони за мининг и цветарство

Събиране на материали

В много случаи, събирането на материали като руда и цветя е доста трудоемка задача. Адоните посочени тук, ще ви помогнат да ги намирате по-лесно и как да се връщате на същите места след време.

gatherer addonGatherer

Gatherer e Адон за билкари, миньори и иманяри в света на Warcraft. Основната цел е да се проследят най-близките растения, депозити и местата със съкровища на вашата миникартата.
 
Адонът работи на принципа на "запомняне", къде сте намерили различни позиции в миналото. Той прави това всеки път, когато намерите или изкопаете някоя мина. Записва конкретните координати и карта с местоположението в своята история. По този начин лесно ще знаете къде може да се появи нова мина или нови билки.

Download: Wow Addon Gatherer for World of Warcraft 3.3.5a

 Автор Автор: evowow.com
Последна промяна: 20 Януари 2015 01:45:08